Antiblast®

Sıcak daldırma galvaniz prosesinde en önemli aşama, çelik ürünlerin ergimiş çinko banyosuna yaklaşık 450 ° C’de daldırıldığında gerçekleşir.

Bu proses, parçaların yüzeyindeki suyun anlık buharlaşmaları nedeniyle eriyik çinkonun çalışma alanının etrafına saçılmasına neden olan ‘sıçramalar’meydana getirir.

Çinko ve zaman kaybedilir, çünkü daldırma hızı bu sıçramaları kalbul edilebilir sınırlar içinde tutmak için azaltılır.

En ağır durumlarda, operatörlerin fiziksel güvenliği tehlikeye atılmış olur.

ANTIBLAST®, Soprin’in bu soruna verdiği cevaptır. ANTIBLAST®, ‘çinko amonyum klorür’ün yüzey ıslatıcısı olup bağ oluşturmada katalizör görevi görür.

Sıçramalar bu kimyasal madde ile ortadan kaldırılır (galvaniz kaplanacak parçaların doğru dizayn edilmemesinden kaynaklı sıvı birikmelerine sebep olma durumları hariç).

ANTIBLAST KULLANIMININ AVANTAJLARI

  • Sıçramaları ortadan kaldırarak çinko tasarrufu sağlar.
  • Daha sağlıklı çalışma ortamı oluşturur.
  • Daha hızlı daldırma sebebiyle üretim hızını artırır.
  • Çinko külü ve dumanında azalma yaratır.
  • Kaplama kalitesini artırır.
error: Content is protected !!