Asit Geri Kazanım Sistemleri “HARU”

Asit Geri Kazanım Sistemleri “HARU” Broşürü

  • %95 oranında yeni asit alım azalması
  • Proses sonrası saklanması ve bertaraf edilmesi daha problemli olan sıvı atık oluşmaması (çıkan atık katıdır)
  • Demir ve serbest asit oranı aynı seviyede tutularak, asitte yüzey temizleme etkinliğinin istenen değerde sabit tutulması
  • Geri kazanım sırasında her hangi bir emisyon oluşmaması
  • Rejenerasyon işlemi sırasında Multiacid katı olarak eklendiği için rejenere edilen asit hacminin artmaması

ANI METAL- Hydrochloric Acid Recycling System

ANI METAL- Hydrochloric Acid Recycling System